Firma COMP Soft podpisała umowę na wdrożenie systemu MAAT z krakowską firmą remontowo – produkcyjną EKO-ENERGIA Sp. z o.o.

EKO-ENERGIA działa na szeroko pojętym rynku usług w branży elektro-energetycznej, z orientacja na ochronę środowiska i nowe technologie. Wciąż dodajemy nowe pozycje do naszej oferty, kierując się potrzebami Klientów i rynku, stawiając szczególny nacisk na jakość zrealizowanych zadań

Wdrożenie będzie polegało na pełną integrację wszystkich procesów biznesowych jakie realizowane są w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk zostanie położony na obszar produkcji, zarządzania projektami oraz kontroli jakości.

ZAKRES PROJEKTU:

Zakres projektu obejmować będzie wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Sprawozdania Finansowe, Majątek Trwały, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ Dokumentów.
  • Obszar logistyki: Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zaopatrzenie, Wydawalnia Narzędzi, Zarządzanie projektem,
  • Obszar produkcji: Techniczne Przygotowanie Produkcji, Planowanie i Uruchomienie Produkcji, Kontrola Produkcji, Rozliczenie Kosztów Produkcji, Kontrola Jakości.
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy.