“Uzdrowisko Wysowa” S.A. jest firmą działającą od 1959 roku.

Zasadniczym profilem firmy było i jest prowadzenie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji, pobytów wypoczynkowych oraz produkcja wód mineralnych, leczniczych i smakowych pod marką “Wysowianka”.

Tradycja leczenia uzdrowiskowego na terenie Wysowej-Zdroju sięga XVIII wieku, kiedy to odkryto właściwości lecznicze znajdujących się tu wód mineralnych. 

W 1882r. Wysowa-Zdrój oficjalnie otrzymała status uzdrowiska potwierdzony przez C.K. Namiestnictwo ówczesnej Galicji. 

W ostatnich latach podjęto duży wysiłek modernizacji budynków. “Biawena” Ośrodek Uzdrowiskowy zyskał kompleks SPA ze strefą zewnętrzną i wewnętrzną.

Rozlewnia Wód Mineralnych “Wysowianka” wzbogaciła się o nowoczesne linie produkcyjne do rozlewania wód w opakowaniach szklanych oraz PET.

 

ZAKRES PROJEKTU:

Zakres projektu obejmować będzie wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ dokumentów, Majątek trwały
  • Obszar logistyki: Gospodarka magazynowa, Sprzedaż, Zaopatrzenie, Spedycja, MWS
  • Obszar produkcji: Techniczne Przygotowanie Produkcji, Planowanie i Uruchomienie Produkcji, Kontrola Produkcji, Rozliczenie Kosztów Produkcji
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy.