ZAUFALI NAM

Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o.

Zakres projektu

Firma nie mogła już dłużej eksploatować wcześniejszego rozwiązania ze względu na duże ograniczenia w systemie. Projekt zakładał uruchomienie systemu w obszarze Finansów, Logistyki, Produkcji, Kontroli Jakości oraz Kadr i Płac. Szczególny nacisk został położony na obszar Analiz Wielowymiarowych (BI) oraz Narzędziowni.

Szczegóły Wdrożenia

Klient Huta Szkła w Jaśle
Data wdrożenia 2009

Zakład Narzędziowy M+R Sp. z o.o.

Zakres projektu

Wdrożenie objęło swoim zakresem wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania firmy: finanse i rachunkowość, obsługę majątku trwałego, zakupy i zarządzanie magazynem, sprzedaż i dystrybucję, techniczne przygotowanie produkcji, planowanie i realizację produkcji, a także zarządzanie kadrami.

Szczegóły Wdrożenia

Klient Zakład Narzędziowy M+R
Data wdrożenia 2011

Zakład Mechaniczny Siarkopol Sp. z o.o.

Zakres projektu

Wdrożenie objęło swoim zakresem wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania firmy: finanse i rachunkowość, obsługę majątku trwałego, zakupy i zarządzanie magazynem, sprzedaż i dystrybucję, techniczne przygotowanie produkcji, planowanie i realizację produkcji, a także zarządzanie kadrami.

Szczegóły Wdrożenia

Klient Zakład Mechaniczny Siarkopol Sp. z o.o.
Data wdrożenia 2016