Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o. zakończył w wyznaczonym terminie wdrożenie pakietu MAAT, zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Z oprogramowania korzysta obecnie 25 użytkowników nazwanych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyło się wdrożenie MAAT w firmie Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o.. Zrealizowanie projektu zajęło stronom tylko 8 miesięcy – od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. Przedmiotem działalności firmy Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o. jest produkcja i dostawa wysokiej jakości konstrukcji i urządzeń technicznych dla: przemysłu chemicznego, cementowni, górnictwa, energetyki, przemysłu szklarskiego i odlewniczego oraz usługi w kraju jak również na export. Zakład położony jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Wisłosan w Tarnobrzegu.

Realizacja projektu w trak krótkim czasie była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników jak i zarządu zakładu na każdym etapie prowadzonych prac. Dzięki temu byliśmy w stanie wykonać wszystkie ustalone prace – stwierdził Zbigniew Pokora, szef projektu ze strony COMP Soft.

Głównym celem projektu było usprawnienie przepływu informacji pomiędzy różnymi komórkami firmy, a także pełna integracja danych pochodzących z różnych systemów dziedzinowych takich jak finanse i rachunkowość, obsługa majątku trwałego, zakupy i zarządzanie magazynem, sprzedaż, a także zarządzanie kadrami. Dzięki wdrożeniu oprogramowania MAAT firma Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o. uporządkowała wszystkie procesy związane z zarządzaniem produkcją, a w szczególności usprawniła proces jej planowania i harmonogramowania oraz rozliczenia kosztów zleceń.

Implementacja systemu pozwoliła na bieżące przetwarzanie informacji, zapewniając wszystkim pracownikom dostęp do aktualnych danych koniecznych do zarządzania całą firmą. Zakupione i wdrożone zostały niemal wszystkie moduły wchodzące w skład systemu MAAT:

 • MAAT_Finanse,
 • MAAT_Majątek_Trwały,
 • MAAT_Analizy_Wielowymiarowe,
 • MAAT_Sprawozdania_Finansowe,
 • MAAT_Gospodarka_Magazynowa,
 • MAAT_Zaopatrzenie,
 • MAAT_Sprzedaż,
 • MAAT_Pracownicy,
 • MAAT_Technicznego_Przygotowanie_Produkcji,
 • MAAT_Kontrola_Produkcji,
 • MAAT_Planowanie_Produkcji,
 • MAAT_Rozliczanie_Kosztów_Produkcji.
Wdrożenie pakietu MAAT w przedsiębiorstwie Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o. to kolejny projekt zrealizowany przez COMP Soft w firmie produkcyjnej.