SBP w Piaskach rozpoczął swoją działalność w 1925 roku.

Bank obecnie tworzy 9 oddziałów i 6 fili.

Dzięki konsolidacji i ciągłej modernizacji placówek, Bank stał się bardziej konkurencyjny na rynku.

W Banku został wdrożony nasz system kadrowo-płacowy.