Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie wybrał nasz system MAAT_Pracownicy

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie powołany został do życia w 1907 roku z inicjatywy lokalnych działaczy gospodarczych i społecznych jako odpowiedź na potrzeby miejscowych kupców i rzemieślników. Obecnie Bank tworzy trzy oddziałową strukturę z centralą w Łaskarzewie i oddziałami w Sobolewie i Maciejowicach, prowadząc działalność bankową na terenie województwa mazowieckiego. Bank zrzeszony jest w największej strukturze zrzeszającej banki spółdzielcze – Banku Polskiej Spółdzielczości Spółce Akcyjnej w Warszawie od dnia 15 marca 2002 roku.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i możliwość nawiązania współpracy.