Bank Spółdzielczy w Miliczu powstał 06.11.1947 roku.  Jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową prowadzącą działalność w 11 placówkach.

 

W Banku Spółdzielczym w Miliczu zostanie wdrożony system MAAT moduł kadrowo-płacowy MAAT_Pracownicy oraz moduł do ewidencji majątku trwałego MAAT_Majątek trwały.

Bank zdecydował się również na wdrożenie nowego modułu obsługującego wnioski urlopowe oraz paski płacowe dla pracowników.