Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim, obecnie zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej, rozpoczął działalność 1 października 2000 roku i powstał z połączenia się samodzielnie działających pięciu banków spółdzielczych w Będkowie, Budziszewicach, Inowłodzu, Ujeździe i Wolborzu.

Mimo, że historia Powiatowego Banku Spółdzielczego to nieco ponad 12 lat – historia poszczególnych placówek (w Bedkowie, Ujeździe i Wolborzu) liczy już ponad 100 lat.

Bank zdecydował się na wdrożenie systemu MAAT w zakresie kadr i płac.