W 2017 roku rozpoczęliśmy wdrożenie w firmie  ANDREX VALVE GROUP – znanego producenta armatury przemysłowej.

Produkty ANDREX VALVE GROUP znajdują zastosowanie podczas budowy i modernizacji instalacji  w wielu gałęziach przemysłu np. w przemyśle chemicznym, hutnictwie, koksownictwie, przemyśle wydobywczym, transporcie, gazownictwie itp.

Zakres projektu objął wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Majątek Trwały, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ Dokumentów
  • Obszar logistyki: Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zaopatrzenie, Spedycja, Wydawalnia narzędzi, Utrzymanie Ruchu
  • Obszar produkcji: Techniczne Przygotowanie Produkcji, Planowanie i Uruchomienie Produkcji, Kontrola Produkcji, Rozliczenie Kosztów Produkcji, Kontrola Jakości
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy