Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM) to miejska jednostka, powołana do życia w 2017 roku. Właśnie w 2017 roku rozpoczęliśmy tam wdrożenie naszego systemu.

ZIM Kraków powstał w oparciu o działający do niedawna w strukturach Urzędu Miasta Krakowa Wydział Inwestycji, który ma w swoich portfolio takie projekty, jak Centrum Kongresowe ICE Kraków, miejski stadion Cracovii, Pawilon im. Stanisława Wyspiańskiego, czy program budowy mieszkań gminnych.

Zakres projektu objął wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Majątek Trwały, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ Dokumentów
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy