Bank Spółdzielczy w Suwałkach to Bank o ponad stuletniej tradycji. Jest spadkobiercą powstałego w lipcu 1900 roku Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego.  Czas zmian ustrojowych i gospodarczych z przełomu lat 80 i 90 to najcięższy okres w ponad stuletniej historii Banku. Dopiero zmiana władz Banku i przyjście nowych, ale doświadczonych, kompetentnych o doskonałych kwalifikacjach zawodowych, członków Zarządu i Rady Nadzorczej spowodował, że dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Suwałkach to Bank: nowoczesny, bezpieczny i stale rozwijający się.

W Banku Spółdzielczym w Suwałkach został wdrożony nasz system kadrowo-płacowy MAAT_Pracownicy.