Zakład Metalowy „WB” jest firmą prywatną, która zajmuje się produkcją wyrobów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym w szczególności dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i obronnego. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1989 roku.

Zakład Metalowy WB to kolejny Klient z branży metalowej, który wybrał nasz produkt. 

Zakres projektu objął wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Majątek Trwały, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ Dokumentów
  • Obszar logistyki: Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zaopatrzenie, Ofertowanie
  • Obszar produkcji: Techniczne Przygotowanie Produkcji, Planowanie i Uruchomienie Produkcji, Kontrola Produkcji, Rozliczenie Kosztów Produkcji
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy