Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) jest pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną jednostką samorządową powołaną, by adaptować miasto do zmian klimatu.

KEGW funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku, zajmuje się m.in. budową i utrzymaniem systemu odwodnienia miasta Krakowa, ochroną przeciwpowodziową i inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Zakres projektu objął wdrożenie następujących modułów sytemu MAAT:

  • Obszar finansów: Finanse, Majątek Trwały, Analizy Wielowymiarowe (OLAP), Przepływ Dokumentów
  • Obszar kadr – płac: Pracownicy

Firma COMP Soft bardzo dziękuje za zaufanie i możliwość wdrożenia naszego systemu w kolejnej jednostce budżetowej Gminy Miejskiej Kraków.