MAAT Kontrola Jakości

Produkcja

Moduł MAAT Kontrola Jakości to nowoczesne narzędzie stanowiące jeden z kluczowym modułów systemu MAAT. Pozwala on na kontrolę jakości w całym procesie produkcji i magazynowania. Każda partia asortymentowa przyjęta na magazyn podlega kontroli jakości. Kontrolą mogą być objęte surowce, półprodukty, półfabrykaty lub wyroby gotowe.

Moduł wyposażony został w konfigurowany rejestry wymagań dotyczących Kontroli Jakości. Każdy z takich rejestr można przypiąć do dowolnego produktu lub grupy produktów.

Opiera on się na mechanizmie tworzenia certyfikatów, świadectw jakości oraz automatycznego drukowania wszystkich niezbędnych specyfikacji dotyczących danego wyrobu.

Dzięki temu Użytkownik ma możliwość w pełni identyfikować daną partię surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

MAAT Kontrola Jakości zapewnia szereg korzyści wynikających zarówno z integralności z MAAT jak i możliwości parametryzacji oferowanych produktów (rodzaj wymagań dla kontroli jakości oraz wzorzec karty Kontroli Jakości, oznakowanie partii surowców, półproduktów i wyrobów gotowych poprzez automatyczne nadawanie numeru partii oraz dodanie dowolnych cech wyróżniających partie np. dla surowców termin ważności, dla wyrobów np. gatunek, zawartość alkoholu itp.)

Wybrane funkcje modułu:

  • Pełna ewidencja wyników Kontroli Jakości dla surowców, półproduktów, wyrobów gotowych,
  • Definicja wymagań dotyczących Kontroli Jakości
  • Możliwość cechowania partii
  • Łatwa identyfikowalność partii surowców wykorzystywanych do procesu produkcji,
  • Możliwość drukowania świadectw jakości i certyfikatów w jednym lub wielu językach,
  • Drukowanie certyfikatów i świadectw jakości w obcych językach i zapisywanie ich przy każdej kontrolowanej partii
  • Jeden spójny system zintegrowany z obszarami produkcji, sprzedaży, zakupu, magazynu i księgowości
  • Tworzenie wielowymiarowych analiz i raportów dotyczących obsługi Kontroli Jakości,
  • Wysyłka raportów za pomocą wewnętrznego mechanizmu email w plikach PDF