MAAT Narzędziownia

Logistyka

Moduł MAAT Narzędzwionia jest rozwinięciem funkcjonalności modułu Gospodarki Magazynowej (Magazynu Płaskiego). Wprowadza on możliwość pełnej ewidencji narzędzi oraz przyrządów powierzonych lub przypisanych do konkretnej maszyny lub też osoby.

Moduł ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielonarzędziowym.

Najważniejsze funkcje modułu:

 • Katalogowanie narzędzi oraz przyrządów,
 • Ewidencja obrotu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • Prowadzenie kartoteki stanów narzędzi w układzie ilościowym oraz wartościowym aktualizowanej na bieżąco w oparciu o ewidencję obrotów, z dokładnością do: narzędziowni, indeksu, cech;
 • Analiza wypożyczeń narzędzi z dokładnością do pracownika wypożyczającego, wydziału i innych (narzędzia wypożyczone, terminy zwrotu, narzędzia nie zwrócone w terminie, itp.);
 • Ewidencja i kontrola terminów badań, przeglądów, dopuszczeń i gwarancji,
 • Możliwość równoległej autoryzacji użytkowników, za pomocą karty zbliżeniowej,
 • Możliwość równole głej identyfikacji narzędzia za pomocą kodów kreskowych,
 • Możliwość określenia wymaganych dokumentów, jakie muszą być podpięte do narzędzia plus ich ranga – narzędzie nie posiadające podpiętych dokumentów o randze „bezwzględnie wymagane” nie może zostać wydane do użytkownika.
 • Podczas wydawania program daje możliwość wprowadzania informacji o planowanym terminie zwrotu do narzędziowni.
 • Możliwość wprowadzania stawki za godzinę użytkowania narzędzi oraz mechanizm obciążający budżety zadań kosztami wynikającymi z czasu ich użytkowania. Rozdzielnik budowany w powiązaniu z rejestracją czasu pracy pracowników chyba, że użytkownikiem nie jest pracownik tylko zadanie budżetowe.
 • Informowanie przy wydawaniu, jeżeli termin zwrotu narzędzia przekracza datę planowania przeglądów lub remontów.