MAAT Utrzymanie Ruchu

Logistyka

Moduł MAAT Utrzymanie Ruchu to rozwiązanie klasy CMMS, (Computerized Maintenance Management Systems) którego celem jest utrzymanie odpowiedniej gospodarki remontowej i utrzymanie ciągłości produkcji w dowolnym przedsiębiorstwie czy też instytucji. Rozwiązanie te jest w pełni zintegrowane z modułami produkcyjnymi systemu MAAT. 

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa obiektami pod ewidencje mogą być nie tylko maszyny i urządzenia, lecz także obiekty lub też miejsca w których wymagana jest pełna ewidencja zdarzeń w systemie. Struktura maszyn lub urządzenia obejmuje części składowe oraz inne powiązane podzespoły będące obiektami objętymi utrzymaniem ruchu (np. silniki, klimatyzatory, pompy). Struktura powinna w pełni odzwierciedlać bieżące dane jak również dane historyczne (ta sama pompa lub klimatyzator mógł być częścią innego łańcucha produkcyjnego).

Moduł MAAT Utrzymanie Ruchu umożliwia ewidencje pod kątem:

 • rutynowych lub regularnych remontów,
 • prac regeneracyjnych,
 • przeglądów.

Funkcjonalność ta obejmuje:

 • definiowanie liczników przy pomocy których mierzy się stopień zużycia danej maszyny lub urządzenia.
 • specyfikację czynności obsługowych jakie są realizowane w odniesieniu do danej maszyny. W przypadku konkretnej awarii wzywany jest pracownik, który jest przypisany do konkretnego typu awarii i ma stosowne uprawnienia do wykonywania naprawy.
  ewidencja przebiegu maszyn oraz urządzeń. planowanie prac rutynowych. System automatycznie podaje informację co do najbliższego przeglądu lub inspekcji.

Oprócz tego moduł umożliwia tworzenie zleceń serwisowych zarówno zewnętrznych (jeśli jest potrzeba wykorzystania firmy zewnętrznej) lub wewnętrznych (w przypadku posiadania własnej rozbudowanej komórki utrzymania ruchu).

W obrębie zleceń moduł umożliwia:

 • planowanie realizacji zleceń
 • określanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne
 • planowanie obciążenia niezbędnych zasobów (serwisantów, stanowisk serwisowych)
 • planowanie wyłącznia maszyny lub urządzenia z czynności operacyjnych (Przerwa ta musi być uwzględniona w harmonogramach pracy tych urządzeń (tzn. np. w harmonogramie produkcji).

W większości dużych firm czynności obsługowe są realizowane w trakcie, gdy maszyna i tak nie pracuje (np. na trzeciej zmianie), w innych następuje to w trakcie normalnych godzin pracy, a w niektórych plan czynności obsługowych ma charakter nadrzędny i pozostałe działy muszą się do niego dostosował).