MAAT Spedycja

Logistyka

Moduł  MAAT Spedycja, pozwala na generowanie zleceń spedycyjnych, dla własnego transportu jak i firm zewnętrznych. System pozwala na zarejestrowanie pojazdów z określeniem ich parametrów ładowności. 

MAAT Spedycja umożliwia pełną ewidencję danych dotyczących kierowców. Dzięki niemu możemy przypisać kierowcę do danego pojazdu jak również trasy. Poza danymi z wspólnej dla całego systemu kartoteki kontrahentów przechowuje informacje o ich uprawnieniach, terminie ich ważności, a także rejestrację zdarzeń z możliwością ich filtrowania (kolizje, wypożyczenia, wyposażenie dodatkowe).

Poza listą pojazdów i ich specyfikacją system przechowuje informacje o numerach i szczegółach dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, warunkach gwarancji. Użytkownik ma możliwość przypisać polisy ubezpieczeniowe. Dzięki automatycznym powiadomieniom użytkownik ma możliwość na bieżąco śledzić stan danego pojazdu lub grupy pojazdów.

W powiązaniu z modułem MAAT Kontrola Wjazdów Użytkownik może uzyskać informacje gdzie dany pojazd powinien się znajdować, kiedy dotrał na firmę, czy został załadowany, kiedy wyruszył z firmy. Moduł umożliwia wierne odzwierciedlenie całego procesu obiegu dokumentów, z uwzględnieniem takich dokumentów jak faktura, faktura korekta oraz dokumenty typu Interchange.

Główne funkcje modułu:

  • Elektroniczna ewidencja faktur,
  • Składanie zamówień,
  • Obsługa różnych walut,
  • Historia operacji,
  • Zlecenia transportowe, listy przewozowe, CMR,
  • Podział na prawa dostępu,
  • Export danych do Excela w dowolnym miejscu,
  • Dedykowane raporty i analizy.

MAAT Spedycja wyznacza termin dostawy do odbiorców z uwzględnieniem uproszczonego modelu czasu pracy kierowców. Termin dostawy jest automatycznie aktualizowany w chwili wyjazdu kierowcy z zakładu, a informacja ta jest wysyłana mailem do odbiorców. Dzięki dostępowi do aktualnych danych możliwe jest odpowiednie zarządzanie kolejnością kompletacji wysyłek.

Dzięki możliwości zarządzaniem trasami Użytkownik może planować optymalne trasy, korzystać z aktualnych map (eMapa), wyznaczać, weryfikować i redukować koszta transportu.