MAAT Przepływ Dokumentów

Finanse

Moduł MAAT Przepływ Dokumentów obejmuje zarządzanie dokumentami przychodzącymi do firmy i wychodzącymi z firmy. Poszczególne grupy dokumentów mają zdefiniowane ścieżki przetwarzania. Wszystkie dokumenty przychodzące do firmy są rejestrowane od momentu wpływu dokumentu do sekretariatu, następnie przekazywane są między pracownikami i działami, aż po zarejestrowanie w rejestrze księgowym oraz w rozrachunkach, w przypadku gdy mamy do czynienia z rejestracją faktury zakupu.

Moduł MAAT Przepływ Dokumentów wyposażony jest w mechanizm zapamiętywania skanów dokumentów z możliwością wywoływania ich z dowolnego poziomu systemu. W ten sposób bez konieczności przeszukiwania segregatorów użytkownik może odwołać się w każdej chwili do obrazu dokumentu źródłowego.

W systemie rejestrowana jest ścieżka dokumentu, dzięki czemu można prześledzić przez jakie osoby ten dokument przechodził i gdzie w danej chwili się znajduje. System pozwala na wygodną identyfikację dokumentów poprzez kody kreskowe, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie ich wyszukiwanie oraz przekazywanie między osobami i działami.

Na różnych etapach rejestrowania danych dokumentów mogą być uzupełniane informacje rozrachunkowe, księgowe, opisy merytoryczne, czy też rozliczenia dokumentów PZ.

Moduł MAAT Przepływ Dokumentów jest ściśle zintegrowany z modułem MAAT Finanse w szczególności z funkcjami do obsługi rozrachunków, przelewów oraz rejestrów księgowych oraz z modułem Produkcja, pozwalając na rejestrowanie dokumentacji technicznej np. rysnki, technologia itp. Dane dokumentów rejestrowane są tylko raz, a odpowiednie informacje widoczne są we wszystkich pozostałych modułach systemu.

Wybrane funkcje modułu MAAT Przepływ Dokumentów:

 • definicje sekretariatów, podział na oddziały, przyporządkowanie użytkowników,
 • definicje zakresu dostępnych funkcji i zakresu danych,
 • przyporządkowywanie filtrów obowiązujących dla danego sekretariatu,
 • centra produkcyjne, działy personalne, podział na oddziały,
 • możliwość zagnieżdżania działów, dział nadrzędny/podrzędny,
 • przyporządkowywanie osób w oparciu o danez modułu MAAT Pracownicy,
 • definicje zakresu funkcji dostępnych dla danego sekretariatu lub komórki organizacyjnej,
 • przeglądanie i wizualizacja całej struktury organizacyjnej w postaci drzewa,
 • definicje typów dokumentów obowiązujących w sekretariacie,
 • definicje atrybutów określających sposób przetwarzania dokumentów,
 • słowniki opisujące rodzaje dokumentów, rodzaje przesyłek i sposoby doręczenia,
 • rejestracja dokumentów przychodzących z uwzględnieniem uprawnień,
 • etapowe rejestrowanie danych, dane podstawowe, dane rozrachunkowe, dane księgowe, opis
  merytoryczny, dane produkcyjne np. informacje o remontach itp,
 • interfejs szybkiej rejestracji dokumentów, grupowe wprowadzanie danych powtarzalnych np. pakietu faktur od jednej firmy,
 • identyfikacja dokumentów poprzez kody kreskowe,
 • możliwość zarejestrowania skanu dokumentu,
 • przekazywanie dokumentów do działów personalnych wraz z zapamiętywaniem ścieżki
 • dokumentów i wskazaniem „przez kogo dany dokument przechodził”,
 • skazywanie miejsca aktualnej lokalizacji dokumentu,
 • ergonomiczne grupowe zaznaczanie dokumentów poprzez czytnik kodów kreskowych,
 • importowanie dokumentów z obcych systemów, po uprzednim zasileniu danymi tabeli importu, stany przetwarzania, etapy predefiniowane to:
  • przekazany,
   przeniesiony do rozrachunków,
  • zablokowany w rozrachunkach,
  • wypełniony danymi księgowymi,
  • opisany merytorycznie,
  • zadekretowany,
  • zaksięgowany – przeniesiony do rejestru VAT
 • współpraca z modułem MAAT Finanse,
 • możliwość rejestracji wszystkich danych VAT,
 • możliwość wykorzystania szablonów księgowych,
 • wypełniających automatycznie dekretację dokumentów,
 • rejestracja wszystkich danych rozrachunkowych potrzebnych do wystawiania przelewu zanim faktura zostanie zaksięgowana,
 • blokowanie /odblokowywanie płatności,
 • rejestracji płatności ratalnych,
 • opisy merytoryczny dokumentów, z ich dekretacją,
 • zestawienie należności i zobowiązań na wybrany dzień z podsumowaniem w wybranych przedziałach czasowych,
 • tworzenie ręczne i automatyczne przelewów bankowych, wynikających z aktualnego stanu rozrachunków,
 • możliwość tworzenia przelewów zbiorczych,
 • automatyczne księgowanie przelewów bankowych,
 • tworzenie własnych wzorów sprawozdań wyliczanych na podstawie wyrażeń definiowanych przez użytkownika,
 • tworzenie algorytmów rozliczania kosztów,
 • obsługa kas gotówkowych,
 • możliwość utworzenia interfejsu do eksploatowanego w firmie systemu Home Bankingu,
 • pełna obsługa wielowalutowości.