MAAT Kontrola Produkcji

Produkcja

Moduł MAAT Kontrola Produkcji dostarcza podstawowych informacji na temat zaawansowania procesów produkcyjnych. Moduł wspiera wszelkie działania mające na celu zarejestrowanie faktu wykonania poszczególnych operacji przewidzianych w procesie produkcji wyrobu. Dzięki zastosowaniu technologii RFID, kodów kreskowych oraz innych urządzeń proces rejestracji produkcji może być zautomatyzowany. Zastosowanie mechanizmów kodów kreskowych odnosi się również do automatyzacji procesu wydań na produkcję i przyjęcia z produkcji.

lanowane lub rzeczywiste, ilości i braki. Rejestracja produkcji może się odbywać na pracownika lub brygadę. W oparciu o dane zarejestrowane z procesu produkcji możemy analizować stopień wykonania planu produkcyjnego, zlecenia lub przewodnika w odniesieniu do czasów planowanych i rzeczywistych lub ilości. Na podstawie zarejestrowanych danych możemy przeanalizować wykorzystanie czasu pracy przez pracowników na poszczególnych stanowiskach, określić wydajność stanowisk, wyliczyć wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness), wyrobienie pracowników lub brygad.

Moduł MAAT Kontrola Produkcji posiada wbudowane funkcje do naliczania premii produkcyjnej. W oparciu o dane zarejestrowane w module, taryfikatory oraz zdefiniowane funkcje (wzory według jakich ma być naliczona premia), możemy naliczyć premię produkcyjną. Premia może być naliczona dla pracowników lub brygad. Naliczona i zatwierdzona premia może zostać przesłana do modułu MAAT Pracownicy. Na każdym etapie rejestracji produkcji można zarejestrować powstałe podczas procesu produkcyjnego braki. Zarejestrowane braki można wycenić, a jeśli zachodzi taka konieczność, wystawić meldunek braków. Moduł MAAT Kontrola Produkcji posiada wbudowane mechanizmy, które umożliwiają zbiorcze wykonanie przeliczeń już zarejestrowanych prac w celu wykonania korekty.

Ścisła integracja z modułem gospodarki magazynowej pozwala na:

 • rejestrację i kontrolę potrzeb materiałowych, materiałów i surowcowych spływających
  z poszczególnych wydziałów produkcji,
 • śledzenie stanów i obrotów magazynu wyrobów gotowych i półproduktów,
 • zdawanie wyrobu gotowego, odpadów, braków na magazyn, ręcznie lub automatycznie.

Kontowanie rejestracja produkcji w Systemie MAAT może się odbywać ręcznie lub automatycznie technologia RFID (Radio-Frequency Identyfication) lub przy wykorzystaniu kodów kreskowych.

Dzięki możliwości bieżącej rejestracji wykonania poszczególnych operacji niezbędnych do wykonania danego detalu/wyrobu zawsze mamy pełną informację o tym, w którym miejscu cyklu produkcyjnego znajduje się dany detal, podzespół lub wyrób, lub która operacja jest aktualnie wykonywana.

Każdemu zarejestrowanemu w systemie pracownikowi lub brygadzie możemy nadać szereg uprawnień. Uprawnienia te mogą dotyczyć operacji wykonywanych przez pracownika/ brygadę w ramach rejestracji lub mogą dotyczyć uprawnień związanych ze zdawaniem wyrobu na magazyn lub pobieraniem materiałów na produkcję. Graficzna prezentacja danych na ekranie monitora pozwala szybko zobaczyć, na jakim etapie realizacji jest dane zlecenie, przewodnik, operacja oraz jaki jest stan zaawansowania prac. Analiza zużycia materiałów służy do zestawienia zużytych materiałów dla wybranego uruchomienia. Zużycie materiałów, pokazane jest z dokładnością do indeksu. Użytkownik widzi planowane zużycia materiałów i surowców w odniesieniu do faktycznego zużycia. Szczególnie wyróżnione są te pozycje, których zużycie faktyczne różni się od zużycia planowanego.

Wybrane funkcje modułu MAAT Kontrola i Rejestracja Produkcji:

 • możliwość pobierania materiałów, surowców, półfabrykatów na różnych etapach procesu
  produkcyjnego (dokumenty RW),
 • wbudowany mechanizm zautomatyzowanego pobierania/zwrotu materiałów i surowców przez
  uprawnione osoby,
 • wbudowany mechanizm uzgadniania wielkości partii pobieranych surowców,
 • możliwość prowadzenia magazynków przy halach i ich rozliczania ilościowego,
 • rejestracja pracy, ilości produkcji z możliwością użycia czytników kodów kreskowych,
 • wycena pracy (automat naliczania premii) z możliwością ustawiania taryfikatorów płac,
 • automatyczne tworzenie spisu produkcji w toku na dany dzień,
 • wycena produkcji w toku na dany dzień,
 • automatyczne tworzenie spisu arkuszy braków w w zadanym okresie,
 • wycena braków w zadanym okresie,
 • szeroka gama wydruków warsztatowych obejmujących między innymi:
  • plan produkcji podstawowy i szczegółowy za dany okres,
  • zapotrzebowanie na materiały,
  • zapotrzebowanie na pracowników,
  • produkcja w toku wg wyrobów,
  • braki produkcyjne oraz ich wycena,
  • wyrobienie pracowników lub brygad,
  • zestawienie pracy, historia kontowań pracowników lub brygad,
  • planowane i rzeczywiste zużycie materiałów,
 • możliwość bieżącej rejestracji czasu pracy na podstawie wydanych przewodników produkcyjnych (również przy pomocy czytników kodów kreskowych),
 • bieżący podgląd na stan realizacji stopnia zaawansowania zlecenia, planu lub zamówienia,
 • graficzna wizualizacja stopnia zaawansowania zlecenia, przewodnika, operacji,
 • generowanie dokumentów magazynowych, zdawanie wyrobów gotowych, odzysk produkcyjny oraz zwroty surowców na magazyn,
 • zestawienie należności i zobowiązań na wybrany dzień z podsumowaniem w wybranych przedziałach czasowych,
 • tworzenie ręczne i automatyczne przelewów bankowych, wynikających z aktualnego stanu rozrachunków,
 • możliwość tworzenia przelewów zbiorczych,
 • automatyczne księgowanie przelewów bankowych,
 • tworzenie własnych wzorów sprawozdań wyliczanych na podstawie wyrażeń definiowanych przez użytkownika,
 • tworzenie algorytmów rozliczania kosztów,
 • obsługa kas gotówkowych,
 • możliwość utworzenia interfejsu do eksploatowanego w firmie systemu Home Bankingu,
 • pełna obsługa wielowalutowości.